Gezinsverblijf

 • Gezinsopvang in een aangepaste woonvorm: leefgroep / studio / appartement met aandacht voor structuur en zelfstandigheidstraining in een veilig gezinsklimaat. Het samenleven van meerdere gezinnen biedt intensieve mogelijkheden inzake ervaringsuitwisseling en training van vaardigheden.
 • Een intensief en gedifferentieerd begeleidingstraject op maat waarin volgende elementen kunnen ingezet worden:
 
 • Exploreren van noden, mogelijkheden en vaardigheden aanwezig in het gezin
 • Ouderbegeleiding : aanleren van vaardigheden, optimaliseren van hechting, zelfstandigheidstraining, werken aan een aanwezige ouderproblematiek, …. Steeds met focus op de ouder-kindrelatie
 • Kindbegeleiding: observeren en stimuleren van de ontwikkeling, verzorging en hygiëne, opvang als draaglastvermindering van ouders, opvang bij afwezigheid van ouders ( bv schoolgaande of werkende ouders)
 • Gezondheidscoördinatie: pre-, peri- en postnataal , opvolging van gezondheidsaspecten van de gezinsleden, preventie van ongewenste zwangerschap
 • Vorming- en of trainingspakketten in functie van het aanleren van vaardigheden
 • Gezins- netwerkbegeleiding door het betrekken van de ruimere context
 • Financiële en administratieve ondersteuning ( kinderbijslag, inkomen, wonen, werk, opleiding … )

Naadloze en flexibele overgang tussen de gezinsbegeleiding aan huis naar een begeleiding in verblijf ( en vice versa ) is mogelijk, wanneer dit aangewezen is.

Als CIG investeren wij in het werken met en in het ( familiale, sociale en ) professionele netwerk van gezinnen. Met het oog op continuïteit en congruentie van de geboden hulp.

Aanbod

Het aanbod van de CIG bestaat uit:

Gezinsbegeleiding in de thuissituatie:

 • Deze module is rechtstreeks toegankelijk ( RTJ )
 • Huisbezoeken worden ingepland naargelang noodzaak ( minstens 1X per week )
 • De begeleiding richt zich op alle levensdomeinen met de focus op de ouder - kindrelatie
 • We ondersteunen, geven adviezen en zoeken samen met het gezin hoe we de gestelde doelen kunnen bereiken.
 • We vertrekken in onze begeleiding steeds van de krachten aanwezig in het gezin en het ruimere netwerk.

Lees hier ook over onze indicaties