Toeleiding

De modules contextbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk, de modules verblijf zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. In het kader van gezinsopvang zijn verblijfsmodules rechtstreeks toegankelijk vanaf de 2de minderjarige in het gezin en ook voor meerderjarige zwangere ouders.

In principe kan iedereen doorverwijzen naar een CIG module.

Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke modules moet een indicatiestelling gevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort via een A-document. De aanmelding bij een CIG kan op vrijwillige basis of door tussenkomst van de JRB.

Wie nood heeft aan CIG-hulp helpen we graag verder om samen te bekijken of en hoe ze zich kunnen aanmelden

Contact

De beschikbare modules voor een CIG zijn:

  • Contextbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) hoge frequentie in functie van gezinsopname
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) lage frequentie in functie van gezinsopname
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) hoge frequentie rechtstreeks toegankelijk
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) lage frequentie rechtstreeks toegankelijk
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) hoge frequentie
  • Verblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) lage frequentie
  • Kortdurend crisisverblijf

Cliënten in een verblijfsmodule betalen een cliëntbijdrage die gebaseerd is op 25% van het leefloon waar ze recht op hebben.