Toeleiding

De modules gezinsbegeleiding en gezinsverblijf voor aanstaande ouders zijn rechtstreeks toegankelijk, de modules gezinsverblijf met kinderen zijn niet-rechtstreeks toegankelijk.

In principe kan iedereen doorverwijzen naar een CIG module.

Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke modules moet een indicatiestelling gevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort via een A-document. De aanmelding bij een CIG kan op vrijwillige basis of door tussenkomst van de JRB.

Wie nood heeft aan CIG-hulp helpen we graag verder om samen te bekijken of en hoe ze zich kunnen aanmelden

Contact

De beschikbare modules voor een CIG zijn:

  • Gezinsbegeleiding voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren)
  • Gezinsverblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) hoge frequentie rechtstreeks toegankelijk
  • Gezinsverblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) lage frequentie rechtstreeks toegankelijk
  • Gezinsverblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) hoge frequentie
  • Gezinsverblijf voor (aanstaande) ouder(s) en kind(eren) lage frequentie
  • Kortdurend crisisverblijf

Cliënten in een verblijfsmodule betalen een cliëntbijdrage die gebaseerd is op 25% van het leefloon waar ze recht op hebben.