Kenmerken

Kenmerkend voor alle CIG is:

 • de zorg en begeleiding voor jong kwetsbaar ouderschap
 • er is géén uitgezinsplaatsing
 • Lees meer
  Het is daardoor een minder ingrijpende maatregel voor het gezin en de gezinsleden i.f.v. gezinscohesie en gezinsontwikkeling. Het gezamenlijk verblijf van het kind en zijn gezin biedt extra mogelijkheden op vlak van veilige gehechtheid voor ouders en de kinderen. Het biedt ook mogelijkheden voor het zelfbeeld van de ouder (“ik ben belangrijk voor mijn kind”) en geeft erkenning aan zijn/haar ouderschap
 • de zorg en begeleiding voor gezinnen waar de zwangerschap in risicovolle omstandigheden verloopt, met daarbij o.a. specifieke psychosociale en gezondheidsbegeleiding
 • de aandacht voor de veiligheid, ontwikkelingskansen en het welbevinden van alle gezinsleden met specifieke aandacht voor het jonge kind
 • het werken met meerdere generaties, waarbij de ouders opvoedingsverantwoordelijken blijven
 • het creëren van kansen voor jonge ouders om noodzakelijke vaardigheden te verwerven met de nodige ondersteuning
 • een sterke inzet op curatieve preventie
 • Lees meer
  Een gezinsopname zorgt voor intensieve begeleidingen, met vele formele en informele contacten. Zo zetten we in op curatieve preventie. De doorgedreven gezinsbenadering is typerend voor de CIG: er wordt met heel het gezinssysteem en elk van zijn leden gewerkt. Ieder gezinslid is daarbij even belangrijk

Lees hier wie ons doelgroep is