Wat is een CIG

Opdracht

Erkenning

De CIG zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn voor begeleiding en verblijf van jonge of aanstaande ouders met hun kind(eren)

Lees meer
“Centra voor Integrale Gezinszorg zijn voorzieningen die zorgen voor de begeleiding en het verblijf van ouders, al dan niet alleenstaand, en hun kinderen en aanstaande ouders, van wie de gezinscohesie, de zorg voor de komende generatie en de maatschappelijke integratie in het gedrang komt of al verstoord is. De opvang en begeleiding is gericht op het verbeteren van de opvoedingscontext en van de relationele, individuele, familiale en maatschappelijke context en heeft finaal als doel de maatschappelijke integratie.” (BVR 14/02/2014)

Missie

De CIG begeleiden ( aanstaande ) gezinnen, zodat het basisrecht van ouders en kind om samen te leven gerespecteerd wordt.

Zo zetten wij maximaal in op de ondersteuning van ouders in het opnemen van hun opvoedingsverantwoordelijkheid.

De veiligheid, integriteit en de ontwikkelingskansen van het jonge kind staan hierin centraal.

Lees hier wat onze kenmerken zijn
 
De CIG ondersteunen ouders en hun kinderen tot ze op eigen kracht verder kunnen