Doelgroep

Het aanbod van de CIG is er voor:

gezinnen: alleenstaande ouders, koppels, tienerouders, aanstaande ouders

die kwetsbaar zijn en of problemen ervaren op allerlei levensdomeinen.

Het gaat over een combinatie van

  • zwangerschap in een problematische context
  • hechtingsproblemen
  • intrafamiliaal geweld
  • opvoedingsproblemen (opvoedingshulp, -nood en/of –crisis)
  • ouderproblematiek
  • disfunctionele gezinspatronen
  • financiële problemen
  • Intergenerationele problematieken


We treden bij voorkeur zo vroeg als mogelijk op in het leven van het jonge kind.

In principe werken wij met gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar. Vergezellende brussen kunnen ouder zijn.

In situaties van zeer kwetsbaar ouderschap kan afgeweken worden van de leeftijdsgrens.

Bekijk hier ons aanbod