Indicaties

  • Situaties van jong kwetsbaar ouderschap
  • Nood aan zicht krijgen op ouderschapsvaardigheden en leermogelijkheden
  • Nood aan toezicht, veiligheid en nabijheid om als gezin te groeien
  • Wanneer uitgezinsplaatsing van kinderen dreigend is
  • Ter ondersteuning bij re-integratie na uitgezinsplaatsing
  • (Dreigende) onveiligheid voor de kinderen
  • Nood aan rust, stabiliteit en dagdagelijkse ondersteuning in functie van het (terug) opnemen van de ouderschapstaken

Contra-indicaties:

  • Acute psychiatrische problematiek
  • Acuut middelenmisbruik

Lees hier over de toeleiding