Contra - Indicaties

Volgende elementen zijn algemene contra-indicaties voor de CIG:

  • druggebruik
  • psychiatrische problematiek
  • mentale beperktheid

die zo sterk op de voorgrond staan dat ze de begeleidingsmogelijkheden in het CIG te sterk beperken


Lees hier over de toeleiding